המכללה The College

דואר בית ברל, 4490500

www.beitberl.ac.il

רשות המחקר Research Authority

ד"ר שי בידרמן

ראש רשות המחקר

054-2240572

bidermans@beitberl.ac.il

www.beitberl.ac.il/research/authority/pages/default.aspx

איש/אשת קשר Contact Us

גב' פזית אנטין

רכזת רשות המחקר

09-7473157

rashut.mechkar@beitberl.ac.il

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה

ד"ר ירדן קדר
Dr. Yarden Kedar


Behavioural Sciences, Psychology, Linguistics

ד"ר שי מנשה
Dr. Shay Menashe


Psychobiology, Psychology, Education

ד"ר שי בידרמן
Dr. Shai Biderman


Cultural Studies, Ethics, Arts, Literature, Media Studies And Communication, Philosophy

ד"ר מואניס טיבי
Dr. Moanes Tibi


Computer Sciences, Information Sciences

ד"ר לאה יגר
Dr. Lea Jaeger


Psychology, Criminology

ד"ר ח'לוב קעואר
Dr. khaloob Kawar


Linguistics, Health Professions

פרופ' דוד אילוז
Prof. Iluz David


Agriculture, Animal Science, Archaeology, Biology, Ecology, Environmental Research

ד"ר כרמית פוקס אברבנאל
Dr. Carmit Fuchs-Abarbanel


Psychology, Political Science, Social Sciences

ד"ר את'אר חאג' יחיא
Dr. Athar Haj Yahya


Cultural Studies, Literature, Social Sciences

ד"ר אסף סטי אל-בר
Dr. Assaf Sati El-Bar


Education, Philosophy, Religion, Theology

ד"ר עמית דגן
Dr. Amit Dagan


History, Archaeology, Geography, Regional Science And Planning, Land Of Israel Studies

ד"ר עלי ותד
Dr. Ali Watad


Languages, Linguistics

ד"ר עדי בינס
Dr. Adi Binhas


Political Science, Sociology