ברכה אלפרט

פרופ' ברכה אלפרט


Prof. Bracha Alpert
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Linor L. Hadar, Oren Ergas, Bracha Alpert & Tamar Ariav (2020) Rethinking teacher education in a VUCA world: student teachers’ social-emotional competencies during the Covid-19 crisis, European Journal of Teacher Education, 43:4, 573-586

 • Hadar, L.L., Alpert, B. & Ariav, T. The response of clinical practice curriculum in teacher education to the Covid-19 breakout: A case study from Israel. Prospects (2020).

 • פאול-בנימין, א. ואלפרט, ב.(2016). שילוב שיטות לשינוי חברתי: כוח, שוויון ורגישות תרבותית בחקר תוכניות עם קבוצות מוחלשות. בתוך: נ. צבר בן-יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר איכותני (287-263). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

 • אלפרט, ב., (2016), כתיבה במחקר איכותי. בתוך: נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (262- 236). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

 • אלפרט, ב., שלסקי, ש. (עורכים). (2013). הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

 • Shlasky, S., Alpert, B. & Sabar, N. (2012). Ethnography of Education in Israel. In: K. M. Anderson-Levitt (Ed.), Anthropologies of Education: A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling (257-277). New York, NY: Berghahn Books

 • אלפרט, ב., בכר, ש., היוש, ט., מירו-יפה, א., פאול-בנימין, א. (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 184-162.

 • Alpert, B., Bechar, S., Hyosh, T., Mero-Jaffe, I., Paul-Binyamin, I. (2009). The collaborative aspects of evaluation in educational settings. In: M.Ortiz and C.Rubio (eds.), Educational Evaluation: 21st Century Issues and Challenges (197-229). New York: Nova Science Publishers

 • Alpert, B. Bechar, S. (2008). School organisational efforts in search for alternatives to ability grouping. Teaching and Teacher Education, 24, 1599-1612.

 • אלפרט, ב. (2008). הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות. בתוך: נ. אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (258-236). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית קו אדום.

 • Alpert, B., Bechar, S. (2007). Collaborative evaluation research: A case study of teachers' and academic researchers' teamwork in a secondary school, Studies in Educational Evaluation, 33(3-4), 229-257.

 • Hofman, A., Alpert, B., Schnell, I. (2007). Education and social change: The case of Israel's state curriculum, Curriculum Inquiry, 37(4), 303-328.

 • שלסקי, ש., אלפרט, ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: הוצאת כליל, מכון מופ"ת.