אילון שמיר

ד"ר אילון שמיר


Dr. Eilon Shamir
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • אילון שמיר, בשביל החיים: תורת הנוכחות של א. ד. גורדון, הוצ' הקיבוץ המאוחד, 2018

  • "היהדות – דת הסוציאליזם? נחמן סירקין בין משה הס להרמן כהן", דעת 82 תשע"ז

  • "יחסו של נחמן סירקין למורשת היהודית", עיונים בתקומת ישראל 25 ,תשע"ו 2015

  • יוג'ין בורוויץ, חידוש הברית, (תרגום ועריכה מדעית: אילון שמיר ויהוידע עמיר), הקיבוץ המאוחד, 2013