מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה
Yemima Center for the Research and Teaching of Children’s Literature

יחידה אקדמית

הפקולטה לחברה ולתרבות

על המכון/מרכז המחקר

מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער' מבקש לטפח את תחום ספרות הילדים באמצעות הוראתה, מחקרה, שימורה ותיוּוכה המושכל לשוחרי התחום. במרכז ספריית השאלה, ספריית מחקר ואוספים נדירים. במרוצת השנים תמך מרכז ימימה בפרסום ספרי עיון, הוציא לאור את כתב העת המחקרי 'עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער', יזם כנסים וימי עיון וקִיים מאות השתלמויות לסגלים חינוכיים בכל רחבי הארץ. צוות המרכז מעניק ייעוץ לסטודנטים, סגלי הוראה וחוקרים

ניהול אקדמי

ד"ר עינת ברעם אשל , einatbe@beitberl.ac.il , 052-3399026

איש / אשת קשרContact

גב' גבי קון

טלפון

09-7476400

תפקיד

יועצת וספרנית

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Cultural Studies, Education, Literature

פרסומים ויצירות של מכון המחקר
  • Baram-Eshel, E., Wurud, J., Yonis, E. & Paul-Binyamin, I. (Eds.). 2021. Jewish and Arab Childhood in Israel: Contemporary Perspectives, Washington DC: Lexington books

  • לבנת, ח', אבירם, ס', ברעם אשל, ע', שיכמנטר, ר' (עורכות). (2014). עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 5.

  • לבנת, ח', שיכמנטר, ר', ברעם אשל, ע' (עורכות). (2009). עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 4

  • ברעם אשל, ע', לבנת, ח' ושיכמנטר, ר' (עורכות). (2007). עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 3.

  • לבנת, ח', שיכמנטר ר' (עורכות). (2004). עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 2.

  • טשרנוביץ אבידר, י' (2003). יומנים גנוזים מן השנים 1936-191. הביאה לדפוס: רמה זוטא. הוצאת מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער, מכללת בית ברל ודביר, בית הוצאה לאור.

  • לבנת, ח', שיכמנטר ר' (עורכות). (2000). עולם קטן: כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער,