את'אר חאג' יחיא

ד"ר את'אר חאג' יחיא


Dr. Athar Haj Yahya
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • חאג' יחיא, א (2020). הצד השני של המטבע: השתקפות דמותו של ה"אחר" בשירת מחמוד דרוויש. המזרח החדש, נ"ט, 95-118. (פורסם בשפה עברית).

  • חאג' יחיא, א' (2020). סינדבד שמנסח את הניגודים ואת הסתירות שבחיים: האוקסימורון בשירתו של אמג'ד נאצר. אלמג'לה – כתב העת של האקדמיה ללשון ערבית (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2018). הנרטיב והדרמה בשירה הערבית המודרנית: קריאה בפואמה "אל-באר אל-מהג'ורה" למשורר יוסף אל-ח'אל. אל-מג'מע, 13, 34-1 (ערבית)

  • חאג' יחיא, א' (2018). קריאה בספר "שעריית אל-נץ אל-סרדי". אל-חצ'אד, 8, 291-283 (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2017). כנפי החלום המעופפים אל ערי החזון הריאליסטי. אל-מג'מע, 11, 38-1 (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2017). עיר האתמול והחלום: עולם העיר כפי שהוא משתקף בשירתו של מחמוד דרוויש. בתוך ס' מחאג'נה, ע' ענאבסה וא' יונס (עורכים), מחקרים ספרותיים והיסטוריים (עמ' 21-9). המכללה האקדמית בית ברל: המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2017). קריאה בספר "אל-כתאבה עבר אל-נועיה". אל-מג'מע, 12, 346-333 (ערבית)

  • חאג' יחיא, א' (2017). קריאה בספר "עלא האמש אל-תג'דיד ואל-תקליד". אל-חצ'אד, 7, 233-226 (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2016). שירתו של אמג'ד נאצר: מאפיינים מרכזיים ושינויים פואטיים. אל-חצ'אד, 6, 134-108 (ערבית).

  • חאג' יחיא, א' (2015). האוקסימורון בשירתו של מחמוד דרוויש. אל-חצ'אד, 5, 155-131 (ערבית).