רותי בלישה טסלר

ד"ר רותי בלישה טסלר


Dr. Ruthy Balisha Tesler
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • The 120 common roots of verbs in the contemporary colloquial Hebrew: Grammar and Meaning