המכון האקדמי הערבי לחינוך
The Arab Academic Institute for Education

יחידה אקדמית

הפקולטה לחינוך

על המכון/מרכז המחקר

המכון האקדמי הערבי לחינוך הוא חלק מהפקולטה לחינוך במכללה האקדמית בית ברל. למכון הערבי בתוך הפקולטה יש מעמד מיוחד בשימור ייחודו הלאומי, התרבותי והשפתי. שפת ההוראה במכון היא בעיקר השפה הערבית לצד השפה העברית. המכון הערבי נחשב למוסד חינוך יוקרתי ובעל תדמית אקדמית ברמה גבוהה בחברה הערבית בישראל. המכון נחשב אבן שואבת לסטודנטים ערבים ולמרצים )ערבים ויהודים כאחד) אשר רואים בו אכסניה אקדמית ייחודית וראויה ללמוד וללמד בה ולהתפתח בה מבחינה אישית, אקדמית וחברתית. קיומו של המכון בתוך מכללה אקדמית עברית, המשלבת אוכלוסייה יהודית ואוכלוסייה ערבית גם יחד, הוא שילוב מוצלח מאוד ונחשב לנכס תרבותי ורב-תרבותי שיש לטפחו ולפתחו אקדמית וחברתית כבסיס איתן וברור לפיתוח חיים משותפים שוויוניים במכללה. המעמד המיוחד של המכון הערבי במכללה העניק למכללה סטטוס ייחודי במדינה כמכללה ישראלית רב-תרבותית אשר בה נלמדים קורסים בשתי השפות: העברית והערבית, ובכך מהווה המכון מודל הוראה ולמידה יחיד בארץ. בנוסף לשימור הייחוד התרבותי והלאומי, המכון הערבי מחויב להכשיר אנשי חינוך הן לחברה הערבית והן לחברה היהודית תוך שאיפה למצוינות, חדשנות והכשרת פרחי ההוראה הערבים אזרחי המדינה למיומנויות המאה ה-21. המכון הערבי מחויב לחינוך לסובלנות וקבלת האחר ולעשייה החינוכית ולמעורבות החברתית במדינה דמוקרטית ורב-תרבותית.

ניהול אקדמי

ד"ר וורוד ג'יוסי

איש / אשת קשרContact

גב' סוהא חאסקיה

טלפון

09-7476358

תפקיד

רכזת מנהלית

דוא״ל

suha@beitberl.ac.il

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education

תחומי מחקר
פרסומים ויצירות של מכון המחקר
 • Hassunah-Arafat, S. M., Aram, D., & Korat, O. (2021). Early literacy in Arabic: the role of SES, home literacy environment, mothers’ early literacy beliefs and estimation of their children’s literacy skills. Reading and Writing, 1-23.

 • Hassunah-Arafat, S. M., Aram, D., & Korat, O. (2021). Early literacy in Arabic: the role of SES, home literacy environment, mothers’ early literacy beliefs and estimation of their children’s literacy skills. Reading and Writing, 1-23.

 • Haj-Yahya, A. (2021). Students' conceptions of the definitions of congruent and similar triangles. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-25.

 • Athar Ḥaj Yaḥya (2021): Between particularism and pluralism: children’s literature as a multicultural agent, Social Identities

 • WATAD, A. (2020). An Anonymous Samaritan Bilingual Glossary Hebrew and Arabic. Ancient Near Eastern Studies, 57, 59-80.

 • Sarid, A., Haj-Yehia, K., Shaham, H., & Rigbi, A. (2020). Linking demographic variables to motivation: investigating the motivation to choose teaching among Arab and Jewish students in Israel. European Journal of Teacher Education, 1-21.

 • Manor, R., & Gvura, A. (2020). Metaphorical change of Hebrew words and phrases in light of social norms: A linguistic analysis. Studies in Communication Sciences, 20(1), 25-39.

 • Kawar, K., & Rosenhouse, J. (2020, December). Speech perception by Arabic-speaking deaf and hard of hearing children. In Proceedings of Meetings on Acoustics 179ASA (Vol. 42, No. 1, p. 060010). Acoustical Society of America

 • Jubran, H., Horenczyk, G., & Benet-Martinez, V. (2020). Profiles of Multi-cultural Identity Integration in a Conflictual Context. International Journal of Intercultural Relations, 77, 1-12.

 • Paul-Binyamin, I. & Haj-Yehia, K. (2019). Multicultural education in teacher education: A shared experience and awareness of power relations as a prerequisite for conflictual identity dialog. Teaching and Teacher Education, 85, 249-259

 • Kawar, K., Walters, J., & Fine, J. (2019). Narrative Production in Arabic-speaking Adolescents with and without Hearing Loss. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 24(3), 255-269.

 • Arar, K., Haj-Yehia, K., Kondakci, Y. & Ross, D. (Eds.) (2019). Higher Education Challenges for Migrant and Refugee Students in a Global World. New York-Oxford, NY, UK: Peter Lang Publishing

 • Tibi, M. H. (2018). Computer Science Students' Attitudes towards the Use of Structured and Unstructured Discussion Forums in Fully Online Courses. Online Learning, 22(1), 93-106.

 • Muhammad Amara (2018): Arabisation, globalisation, and Hebraisation reflexes in shop names in the Palestinian Arab linguistic landscape in Israel, Language and Intercultural Communication

 • Haj-Yehia, K., & Lev Tov, B. (2018). Preservation of Palestinian Arab heritage as a strategy for the enrichment of civil coexistence in Israel. Social Identities, 24(6), 727-744.

 • Haj-Yehia, K., & Erez, M. (2018, September). The impact of the ERASMUS program on cultural identity: A case study of an Arab Muslim female student from Israel. In Women's Studies International Forum (Vol. 70, pp. 32-38). Pergamon.

 • Haj-Yehia, K. (2018). Trail-Blazing: Arab students at the Hebrew University in Jerusalem during The military regime (1948-1966) in Israel. Romanian Journal of Society and Politics, 12(2), 36-59.

 • Saada, N. L. (2017). Schooling, othering, and the cultivation of Muslim students religious and civic identities. Journal of Religious Education, 64(3), 179-195.

 • Kadan, S., Roer-Strier, D., & Bekerman, Z. (2017). Social Workers from Oppressed Minority Group Treating Majority Group's Clients: A Case Study of Palestinian Social Workers. Social work, 62(2), 156-164.

 • Mohanad Mustafa & Ayman K. Agbaria (2016): Islamic Jurisprudence of Minorities (Fiqh al-Aqalliyyat): The Case of the Palestinian Muslim Minority in Israel, Journal of Muslim Minority Affairs

 • Manor, R. (2016). The quality of Second-Language Writing (Hebrew) among Arab students in Israel. Multilingual Education, 6(1), 1-16.

 • Haj-Yehia, K., & Arar, K. (2016). New national re-encounters since 1948: Palestinian students from Israel studying at a Palestinian university in West Bank-Palestine. Journal of Applied Research in Higher Education.

 • Arar, K. & Haj-Yehia, K. (2016). Higher Education and the Palestinian Arab Minority in Israel. New York, NY: Palgrave Macmillan

 • Anabseh, G. (2014). Holy Places that Have Played a Role in the Urban Evolution of Damascus. International Journal of Islamic Thought, 5, 28.

 • Most, T., Levin, I., & Sarsour, M. (2008). The effect of modern standard Arabic orthography on speech production by Arab children with hearing loss. Journal of deaf studies and deaf education, 13(3), 417-431.