המעבדה לאתיקה
The Ethics Lab

יחידה אקדמית

הפקולטה לאמנות, הפקולטה לחברה ולתרבות

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה לאתיקה היא פרויקט חינוך ומחקר שהוקם בשיתוף עם האיגוד העולמי לבית ספר למדיה אודיו-ויזואלית (CILECT).
המעבדה פועלת בשש חזיתות:
1) מגוון קורסים בניהול משברים אתיים.
2) שימוש בכלים אודיו-ויזואליים להפקת עדויות אתיות המתורגמות ליחידות של " ידע מוסרי בגוף ראשון"
3) יצירת ארכיון וירטואלי של עדויות אתיות ([זמין לחברי קהילה ולמינויים]
4) מערך הדרכה למורים לאתיקה בשיטה המקורית שהמעבדה פתחה.
5) פרויקטים מיוחדים של אתיקה בקהילה.
6) מחקר אקדמי שבמרכזו שאלת הקשר בין מחשבה, דיבור ופעולה אתית בעולם.

ניהול אקדמי

פרופ' דן גבע , danethicslab@gmail.com , 054-9548084

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Aesthetics, Arts, Ethics, Philosophy

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Applied arts, Film studies, Philosophy of education, Social philosophy

פרסומים ויצירות של מכון המחקר