פרופ' גאלב ענאבסה

פרופ' פרופ' גאלב ענאבסה


Prof. Ghaleb Anabseh
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • גאלב ענאבסה. (2023). (ביקורת ספר). עיון בספרו של מוחמד אמארה: הגלובליזציה והעברות בנוף הלשוני הפלסטיני בישראל, אלמגלה: האקדמיה ללשון ערבית בישראל. (חיפה)

 • גאלב ענאבסה, נאדר מצארוה, (2022). מספרות האנקדוטות בימי הביניים: מבט סביב שלוש כתבי-יד, דאר אל-הודא ודאר אלפכר.

 • Anabseh, G. Yunis, E. Mahajna, S. (eds.), Literary and Historical Studies. Beit berl College. Center for the Study of Language, Society and Arab Culture.

 • N. Masarwah, J. Sadan, G. Anabseh. (2017). In the Inkwell of words, Studies in Arab Literature and Culture , in honour of professor Albert Arazi(V.1-2), Noor Publishing, Beau-Bassin

 • Anabseh, G. (2014). Internationalization of Higher Education: Studies in the Mobility of Arab Israeli Students Abroad, By: Qusay Hajj Yahya, Khaled ‘Arar (2014). Al-Hasad, 4, 228-229.

 • Anabseh, G. (2015). Lexicon of the Major Themes in Mahmoud Darwish’s Poetry, (2012). Haifa. By: Huseen Hamzah, The Arabic Language Academy In Israel, Al-Majalla 6, 201-204.

 • S. Moreh, G. Anabseh, E. Younes (2014), Palestinian Literature and the Question of Modernism, The Arab Academic Institute for Education, Center for the Study of Arab Language, Society and Culture (following a conference in cooperation with the Hebrew University’s Departments of Islamic and Middle Eastern Studies and Arabic Language and Literature and the Lev Tziyon Center for the Study of Islam).

 • Albert Arazi, Ghaleb Anabseh Nader Masarwah,( Eds.). (2013). In the Oasis of Pens, Studies in Arab Literature and Culture, In Honour of Professor Joseph Sadan, V.II, Cologne-Baghdad and Kafr Qara’: al-Jamal Publication and Dar al-huda

 • Anabseh, G. (2013). Illuminating Studies on the Pages of the Heritage. Kfar Qar' and Jordan: Dar al-Huda and Dar Jarir. 220 pp. (In Arabic)

 • Anabseh, G. (2013). New Stylistic Features in Modern Arabic Literature, By: Sasson Somekh (2012). Haifa: The Arabic Language Academy in Israel. Al-Hasad 3, 342-343

 • Anabseh, G. (2012). Arab Women's Issues in the Writings of Layla al-'Uthman: A Reading in the Novels al-'Us'us and Samt al-Farashat, By: Hayfa Magadli (2011). Arabic Language Academy, al-Majma' 6, 286-284.

 • Anabseh, G. (2012). Six Modernist Authors, By: Yasin Kattaneh (2007). Arabic Language Academy, al-Majma' 6, 281-283.

 • Anabseh, G. and N. Masarwah (2012). Rarities from Manuscripts: The Gilded Embroidery of Ash'ab's Anecdotes. Kfar Qar' and Jordan: Dar al-Huda and Dar al-Fikr. 139 pp. (In Arabic)

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

הקרן למדעי תרבות

אספקטים בספרות שבחי ארץ הקודש בערבית