תמי יאיר

ד"ר תמי יאיר


Dr. Tami Yair
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • יאיר, תמי. 2024. לקום מהשבעה – תמונות בפייסבוק המשקפות את הלך הרוח בחברה הישראלית ומעצבות אותו. עיונים בשפה וחברה 17.

  • יאיר, תמי. 2023. שפת בני הנוער ברשת: הווטסאפ כמרחב חברתי להבעת רגשות. עיונים בשפה וחברה 16, 123-102.

  • יאיר, תמי, פוקס-אברבנאל כרמית וג'ובראן הישאם. 2023. "כשמשחקים כדורגל אין יהודים וערבים" – רגשות, תחושות ובירור זהות במפגשי כדורגל. אלחצאד 13: 151-131.

  • Menashe Shay, Leshem Rotem, Heruti Vered, Kasirer Anat, Yair Tami and Mashal Nira. 2020. Elucidating the role of selective attention, divergent thinking, language abilities, and executive functions in metaphor generation. Neuropsychologia.

  • Manor Rama, Yair Tami and al-Rahman Mar'I. 2019. Theory and Pre-Service Training: Perceptions of Professional Development in Preliminary Stages of Training among Arab Students Specializing in Hebrew as a Second Language in Israel. Hebrew Higher Education 21: 155-178.

  • יאיר, תמי. 2018. פרפרזה בלשונם של עבריינים כמבטאת רכיבים בתפיסת עולמם. חלקת לשון 51: 151-136.

  • • יאיר, תמי. 2018. לשונם של עבריינים: על הקשר בין שימוש במבעים מהז'רגון המקצועי-טיפולי לתפיסת עולם. בלשנות עברית 72: 78-57.

  • Manor Rama, al-Rahman Mar'I and Yair Tami. 2017. Theoretical knowledge and school experience: Teaching Hebrew as a second language – A case study. Hebrew Higher Education 19: 63-94.

  • • יאיר, תמי. 2017. ביטויי הומור בשפתם של אסירים. הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור 8: 97-84.

  • • יאיר, תמי. 2015. עבריינים וממסד – השתקפות יחסיהם בלשונם של עבריינים. חלקת לשון 48: 104-84.