עמית דגן

ד"ר עמית דגן


Dr. Amit Dagan
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Aren M. Maeir, Jeffrey R. Chadwick, Amit Dagan, Louise A. Hitchcock, Jill Katz, Itzhaq Shai and Joe Uziel. 2019. “The Late Bronze Age at Tell es-Safi/Gath and the site’s role in Southwestern Canaan”. in Maeir, Aren M. Shai, Itzhaq, McKinny, Chris (Eds.) The Late Bronze and Early Iron Ages of Southern Canaan. Archaeology of the Biblical Worlds 2: 1-18

 • Shai, I., Dagan, A., Hitchcock, L., Chadwick, J. R. and Uziel, J. (eds.). (2018). Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel. (Essays in Honor of A. M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday”. Ugarit-verlag , Ägypten Und Altes Testament (ÄAT)

 • Marina Faerman, M., Maeir, M. A., Dagan, A., and Smith. P. (2018). “Women in Distress: Victims of the Iron Age Destruction at Tell es- Sâfi/Gath”. Near Eastern Archaeology 81.1: 36- 39.

 • Kehati, R., Amit Dagan, A., and Kolska H. L. (2018). “Iron Age Animal Husbandry at Tell es- Sâfi/Gath: Notes on the Fauna from Area D”.. Near Eastern Archaeology 81.1: 40- 43.

 • Eric Welch, E., Chadwick, R. J., Itzhaq Shai, Jill Citron Katz, Haskel J. Greenfield, Amit Dagam, Aren Maeir. (2018). “The Limits of The Ancient City”: The Fortifications of Tell Es-Safi/Gath 115 Years after Bliss and Macalister. In. David Gurevich, D. and Kidron, A. (Eds.). Exploring the Holy Land: 150 Years of the Palestine Exploration Fund. Equinox Publishing Ltd.

 • Dagan, A., Enukhina, M., and Maeir. M. A. (2018). “Excavations in Area D of the Lower City: Philistine Cultic Remains and Other Finds”. Near Eastern Archaeology 81.1:27- 29.

 • Dagan, A. and Uziel, J. (2018). "Surveying the Survey: A Contemporary View on Past Results". In Shai, I., Dagan, A., Hitchcock, A., Chadwick, J. R. and Uziel, J.(eds.). “Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel . Essays in Honor of A. M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday”, Ugarit-verlag in the series Ägypten Und Altes Testament (ÄAT).

 • Hitchcock, A. L., Maeir, M. A. and Dagan. A. (2016). "Entangling Aegean Ritual in Philistine Culture." In E. Alram-Stern, F. Blakolmer, S. Deger-Jalkotzy, R. Laffineur and J. Weilhartner. (eds.). Metaphysis: Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, eds. Aegaeum 39: 519-26. Liège. Universitë de Liège. Pp. 519-26

 • Dagan, A, and Cassuto, D. (2016). “Ḥorvat Shimon: A Small-Scale Workshop for textile processing in the Central Coastal Plains from the 8th Century B.C.E.”. IEJ 66: 34- 54.

 • דגן, ע. ומקיני, כ. (2015). "ראשית המחקר הארכיאולוגי וההיסטורי של תל בורנה ." מורשת ישראל 12: 11- 29.

 • Shai, I., Dagan, A., Riehl, S., Orendi, A., Uziel, J., and Suriano. M. (2014) - “A Private Stamped Seal Handle from Tel Burna, Israel. ZDPV 130: 121-138.

 • McKinny, C. and Dagan, A. (2013). "Explorations of Tel Burna". PEQ 145:4: 294-305

 • Shai, I. Dagan, A. Cassuto, D. Uziel, J.(2012). "Community-Based Archaeology: A View from Tel Burna.". The Ethos of Academia: Standing the Test of Time. Ariel University. Pp 205-215.

 • Itzhaq. S, Deborah. C, Amit. D and Joe. U. (2012). "The Fortifications at Tel Burna: Date, Function and Meaning". IEJ 62/2: 1-157.

 • 2012 - מסע בזמן - טיולים אל העבר. כתיבה: יעקב שקולניק עריכה מדעית: עמית דגן.הוצאת מפה.

 • שי, א. עוזיאל, ג'. דגן, ע. וקאסוטו, ד -"גילוי לבנה”. ארץ וטבע. 129: 56- 61. 2011

 • Dagan, A. (2011) - "Negebite Pottery beyond the Negev". Tel Aviv 38: 208-219