חיית שחם

ד"ר חיית שחם


Dr. Cahit Shaham
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • R.Zviel-Girshin, A. Lurie, H.Shaham ,(2020) "Robotics as a tool to enhance technological thinking in early childhood" accepted at Journal of Science Education and Technology (JOST)

  • דהן, א', שחם, ח' ושורצקי, ח' (בדפוס)( 2019) . המתמחה בהוראה בשנתו הראשונה מנקודת מבט רפלקטיבית . רב גוונים.

  • Sarid, A., Haj-Yehia, K., Shacham, H. & Rigbi, A. (2019). Investigating the motivation to choose teaching as a career among Arab and Jewish teacher‐trainees. In Godel-Gaßner, R., Rémon, C., Frick, R., & Kreuzer, T. (Eds.), Der Faktor 'Geschlecht' als Thema in Forschung und Lehre )pp. 253-274). Ludwigsburger Hochschulschriften: Schneider Verlag Hohengehren

  • שחם , ח' , גולמן, א' (2018) .קופסאות בריחה מתמטיות : תלמידים נלהבים בשיעור מתמטיקה – חלומה של מערכת החינוך. מספר חזק , גיליון מספר 29 , יולי.

  • Shaham, H. (2018). Individual Instruction as Catalyst in the Transformation of Teaching. Chlidren and Teenagers, 1(1)

  • נתן-יולזרי, ש', שחם ח', וג' כדורי (2017). צעדים ראשונים בשילוב רשתות חברתיות בהוראת התנ"ך – בחינת התנסות לאור הגישה הקונקטיביסטית. זמן חינוך. גליון 3. עמ' 89 – 115.

  • שחם, ח' ושורצקי, ח' (2016). חשיבה יצירתית במתמטיקה: עידודה וטיפוחה באמצעות פעילויות מגוונות. עלון דע-גן, 9. 98- 105

  • שחם, ח' ושורצקי, ח' (2016). פיתוח יצירתיות ומצוינות בגן הילדים. זמן החינוך - כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, 2, 77- 96.

  • Levenberg, I., & Shaham, H. (2014). Formulation of word problems in geometry by gifted pupils. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness (JEYSG), 2(2), 28-40.

  • Shaham, H., & Sofer, S. (2014). Attitudes of gifted and talented pupils towards learning experiences and teaching methods at an enrichment center. International Journal of Learning and Development, 4(1), 132-145.