רות ביתן כהן

ד"ר רות ביתן כהן


Dr. Rut Bitan Cohen
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "עת מלחמה ועת שלום" – קובץ שירים בעקבות מלחמת העולם הראשונה הכתובים במתכונת השירה העברית בספרד, היסטוריה, הגות, ריאליה, ז, (תש"ף), עמ' 165 – 184.

  • 'לשיר את הגמרא כדי לזכור אותה' – על פיוטים לסיום מסכת שחיבר ר' עמרם עמאר, כעת, ג, (תשע"ח), עמ' 131-143.

  • 'רֵעִים אהובים: קשרי ידידות בין פייטנים באלג'יריה וביטויים בשירה – ר' עמרם עמאר ור' נתן ג'ייאן', פעמים, 130 (תשע"ב), עמ' 95-115.