מוהנד מוסטפא

ד"ר מוהנד מוסטפא


Dr. Mohanad Mustafa
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Agbaria, A., Mustafa, M., & Mahajnah, S. (2021-11-19). On Secular and Religious Politics of Belonging: What Does It Mean to Be an Arab-Palestinian Citizen in Israel?. In Finding Meaning: An Existential Quest in Post-Modern Israel. : Oxford University Press.

 • Mustafa, M. (2021). From exclusive to inclusive secularity: Religion, state, and the public space in Tunisia after the revolution, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and Political Belonging. Duke: Duke University Press.

 • מוסטפא, מוהנד ואגבראיה, איימן (2020 .)הלכות המיעוטים המוסלמים בישראל: ביקורת מהפרספקיבה של הילידות. בתוך: עירית קינן ועירית הרבון )עורכים(. הביטחון כסוגיה אזרחית: התרופפות הביטחון האזרחי-פוליטי-תרבותי בישראל )245-227 .)חיפה: פרדס הוצאה לאור.

 • Ghanem, A. Mustafa, M. & Brake, S. (2019). Israel in the Post Oslo Era. London and New York: Routledge.

 • Mustafa, M. (2019). From exclusive to inclusive secularity: Religion, state, and the public space in Tunisia after the revolution, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and Political Belonging. Duke: Duke University Press. (forthcoming).

 • Zurik, R. & Mustafa, M. (2019). Religion, Politics and Nationalism, in: Leerom Medovoi and Elizabeth Bentley (eds.). Religion, Secularism, and
  Political Belonging. Duke: Duke University Press. (forthcoming).

 • Ghanem, A. & Mustafa, M (2018). Palestinians in Israel: The politics of Faith after Oslo. Cambridge: Cambridge University Press

 • מוסטפא, מוהנד וגאנם, אסעד (2018 .)התנועה האסלאמית בישראל: אסלאם פוליטי במדינה יהודית. בתוך: מאיר חטינה ומוחמד אל-עטאונה )עורכים(. מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה )61-49 .)חולון: הוצאת הקיבוץ המאוחד וקו אדום.

 • מוסטפא, מוהנד, וגאנם, אסעד (2017 .)הפלסטינים בישראל- בין המדינה לבין המולדת: סקירה של התפתחות המחקר, מגמות, כרך נא, גיליון 2 ,164-143

 • Mustafa, M. & Amara, M. (2016). The 1977 Changeover: The emergence of new discourse among Palestinians in Israel. Handbook of Israel: The Major Debates. Edited by Ben-Rafael, E., Schoeps, J.H., Sternberg, Y. & Glöckner, O. Mouton (eds.). Berlin: De Gruyter.