מוסטפא בדראן

ד"ר מוסטפא בדראן


Dr. Mustafa Budran
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • זרקונים למתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה בביתי הספר הערביים- הדרכה למורה ולמתאמן. בית ברל: המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית- המכללה האקדמית בית ברל, 2021. בשפה הערבית.

  • “The Palestinian Historiography of Family Leadership during the British
    Mandate,” Journal of Levantine Studies, Vol. 4 no. 1 (Summer 2014), pp.
    65- 106.

  • ההיסטוריוגרפיה המצרית על השלטון המצרי בסודאן במאה ה-19," ג'מאעה, כרך כ (תשע"ג 2012), ע"ע 73-112.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

קרן לחקר החברה הערבית בבית ברל

זרקונים למתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה בביתי הספר הערביים- הדרכה למורה ולמתאמן

6,500