המכללה The College

דואר בית ברל, 4490500

www.beitberl.ac.il

רשות המחקר Research Authority

ד"ר שי בידרמן

ראש רשות המחקר

054-2240572

bidermans@beitberl.ac.il

www.beitberl.ac.il/research/authority/pages/default.aspx

איש/אשת קשר Contact Us

גב' פזית אנטין

רכזת רשות המחקר

09-7473157

rashut.mechkar@beitberl.ac.il

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה

ד"ר שי מנשה
Dr. Shay Menashe


Psychobiology, Psychology, Education

ד"ר אסף סטי אל-בר
Dr. Assaf Sati El-bar


Education, Philosophy, Religion, Theology

ד"ר ירדן קדר
Dr. Yarden Kedar


Behavioural Sciences, Psychology, Linguistics

ד"ר שי בידרמן
Dr. Shai Biderman


Arts, Cultural Studies, Ethics, Literature, Media Studies And Communication, Philosophy

ד"ר ח'לוב קעואר
Dr. Khaloob Kawar


Linguistics, Health Professions

ד"ר עמית דגן
Dr. Amit Dagan


History, Archaeology, Religion, Theology, Geography, Regional Science And Planning, Land Of Israel Studies

ד"ר מואניס טיבי
Dr. Moanes Tibi


Computer Sciences, Information Sciences

פרופ' דוד אילוז
Prof. Iluz David


Agriculture, Animal Science, Archaeology, Biology, Ecology, Environmental Research

מר אריה מרקו
Mr. Aryeh Marco


Languages, Interpretation And Translation, Media Studies And Communication

ד"ר עדי בינס
Dr. Adi Binhas


Political Science, Sociology

ד"ר לאה יגר
Dr. Lea Jaeger


Psychology, Criminology