המכללה The College

רח’ בן צבי 12, מיקוד 78211

אשקלון

www.aac.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Prof. Gila Chen

פרופ' גילה חן

ראש רשות המחקר והפרסומים

08-6789265

gilhcn@edu.aac.ac.il

sites.google.com/a/edu.aac.ac.il/research/odot

איש/אשת קשר Contact Us

Dr. Adi Frimark

ד"ר עדי פריימרק

רכזת רשות המחקר והפרסומים

08-6789265

research-aac@aac.ac.il

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה

פרופ' זהר מור
Prof. Zohar Mor


Epidemiology, Health Policy, Health Professions, LGBT Studies, Public Health

פרופ' יצחק רייטר
Prof. Yitzhak Reiter


Islamic Studies, Land Of Israel Studies, Area Studies

ד"ר שרה אדום
Dr. Sara Edom


Economics, Business Administration

ד"ר רפי לואיס
Dr. Rafi Lewis


Archaeology, Land Of Israel Studies

ד"ר אור כץ
Dr. Or Catz


Psychology, Statistics

פרופ' מנחם דומב
Prof. Menachem Domb


Computer Sciences, Internet Of Things (IOT)

ד"ר קרן דופלט
Dr. Keren Dopelt


Health Policy, Health Professions, Public Health, Sociology

ד"ר גיא לשם
Dr. Guy Leshem


Computer Sciences, Game Theory, Internet Of Things (IOT)

ד"ר אלי פרידמן
Dr. Elie Fridman


Media Studies And Communication, Political Science, Rhetoric

ד"ר אבי ששון
Dr. Avi Sasson


Archaeology, Land Of Israel Studies

ד"ר אסף בוך
Dr. Assaf Buch


Epidemiology, Health Professions, Public Health

ד"ר רון עמוס
Dr. Amos Ron


Geography, Regional Science And Planning, Tourism, Services