מרים קראוס- כהן

ד"ר מרים קראוס- כהן


Dr. Miriam Krausz-cohen
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Ben-Yashar, R., and Krausz, M. (2020) "Should defense lawyers and prosecutors be appointed as judges?", Law, Probability and Risk, forthcoming.

  • Ben-Yashar, R., Krausz, M. and Nitzan, S. (2018) "Government Loan Guarantees and the Credit Decision-Making Structure", Canadian Journal of Economics 51(2), 607-625.

  • Ben-Yashar, R., Krausz, M. and Nitzan, S. (2018) "The Effect of Democratic Decision Making on Investment in Reputation, Public Choice, 177(1), 155-164.