מירב רבינוביץ

ד"ר מירב רבינוביץ


Dr. Merav Rabinovich
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Rabinovich, M. (2020). Relationships Between Categories: The context of the symptom in practice. Journal of Contemporary Psychotherapy, 50(2), 95-103.

 • Rabinovich, M. (2020). Elephant in the Room: A Methodology for Case Studies Metasynthesis. Journal of the American Psychoanalytic Association, 68(6), 1023-1050

 • Rabinovich, M. (2016). Psychodynamic Emotional Regulation in view of Wolpe's Desensitization Model. American Journal of Psychology. 129 (1). 65-79.

 • Rabinovich, M., & Kacen, L. (2013). Qualitative coding methodology for interpersonal study. Psychoanalytic Psychology, 30(2), 210-231.‏

 • Rabinovich, M. & Kacen, L. (2012). Transference phenomenon in view of the classical condition model. American Journal of Psychology. 125, 209-23.

 • Rabinovich, M. & Kacen, L. (2012). Transference phenomenon in view of the classical condition model. American Journal of Psychology. 125, 209-23.

 • Rabinovich, M. & Kacen, L. (2011). Wish and Overgeneralization Model for Psychotherapy Integration. Journal of psychotherapy integration. 21, 43-69.

 • Rabinovich, M. & Kacen, L. (2010). Model of interpretational qualitative analysis of interpersonal patterns. In L. Kacen and M. Kromer-Nevo (Eds.). Data Analysis in Qualitative research (pp. 413-43). Beer-Sheve: Ben-Gorion University of the Negev. [Hebrew]

 • Rabinovich, M., & Kacen, L. (2010). Advanced relationships between categories (RBC): Analysis as a qualitative research tool. Journal of Clinical Psychology, 66, 698-708.

 • Rabinovich, M. & Kacen, L. (2009). Let`s look at the elephant: Metasynthesis of transference case studies for Psychodynamic and Cognitive Psychotherapy Integration, Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 82, 427–447.

 • Rabinovich, M., & Kacen, L. (1995). “A dynamic ball in a mirror game – Metaphor in treatment”. Sihot – An Israeli Journal for Psychotherapy, 10, 20-28. [Hebrew]