שמרית פרינס- אנגלסמן

ד"ר שמרית פרינס- אנגלסמן
Dr. Shimrit Prins-engelsman

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • שמרית אנגלסמן, עולם חסד ייבנה (תהילים, פט: ג) : חוויותיהן של אמהות חרדיות אומנות בישראל, אוניברסיטת בן- גוריון, 2021.

  • Engelsman, S. P., Huss, E., & Cwikel, J. (2018). How Ultra-Orthodox (Haredi) Israeli Women Cope with Normative and Difficult Pregnancy and Childbirth Experiences. Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, (33), 136-157.

  • Huss, E., & Englesman, S. (2017). The self-defined experience of secular foster-care services for ultra-religious women in Israel: Using phenomenology to create cultural sensitive services. Children and Youth Services Review, 79, 471-477.