שמרית פרינס- אנגלסמן

ד"ר שמרית פרינס- אנגלסמן


Dr. Shimrit Prins-engelsman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • פרינס-אנגלסמן, ש. עמיאל א, ודרימר מ. (2021). "רחוק מהבית-קרוב אל הלב": פיתוח מרכזי טיפול לילדים באומנה. בתוך: ע' גרופר, א' שניידר ומ' גילת (עורכים), חינוך חוץ-ביתי ופנימייתי (עמ' 115-95). FICE , ארגון הפנימיות הבינלאומי ועמותת אפשר.

  • פרינס-אנגלסמן, ש. וצוויקל ג. (2021). חוויות היריון ולידה והקשר לתסמיני דיכאון לאחר לידה בקרב נשים מזרמים שונים בחברה החרדית בישראל. חברה ורווחה, מ"א, 2. 294-277.

  • Engelsman, S. P., Huss, E., & Cwikel, J. (2018). How Ultra-Orthodox (Haredi) Israeli Women Cope with Normative and Difficult Pregnancy and Childbirth Experiences. Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, (33), 136-157.

  • פרינס-אנגלסמן, ש. (2018). התנהגויות מקדמות בריאות וחוויות סובייקטיביות של היריון ולידה והשפעתם על דיכאון לאחר לידה בקרב נשים חרדיות בישראל: מחקר מעורב שיטות (חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה). באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  • Huss, E., & Englesman, S. (2017). The self-defined experience of secular foster-care services for ultra-religious women in Israel: Using phenomenology to create cultural sensitive services. Children and Youth Services Review, 79, 471-477.

  • אנגלסמן, ש. (2012). "עולם חסד ייבנה" (תהילים, פט: ג): חוויותיהן של אימהות חרדיות אומנות בישראל. מידעו"ס, 65, 43-51.

  • אנגלסמן, ש. (2012). "עולם חסד ייבנה" (תהילים, פט: ג): חוויותיהן של אימהות חרדיות אומנות בישראל. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון