לאה איציק

ד"ר לאה איציק


Dr. Lea Itzik
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • איציק, ל’ (2022). שומרים על הגחל”ת: בחינת מערך השיקום בבתי הכלא הצבאיים בישראל. בתוך: א’ אלישע, ע’ זליג וא’ תימור (עורכים). שיקום עוברי חוק – תיאוריה ויישום (עמ' 462-441). המכללה האקדמית אשקלון בהוצאת רסלינג.

  • גור, ע’, זליג ע’ ואיציק, ל’ (2022). מודל לטיפול מוכוון טראומה עבור נשים עוברות חוק. בתוך א’ אלישע, ע’ זליג וא’ תימור (עורכים), שיקום עוברי חוק – תיאוריה ויישום (עמ' 120-97). המכללה האקדמית אשקלון בהוצאת רסלינג.

  • איציק, ל’ (2021). “דחוף! יש לי שאלה”: תפיסותיהם של תגובנים (טוקבקיסטים) לגבי מערך השיקום גחל”ת הפועל בבתי הכלא הצבאיים בישראל. צוהר לבית הסוהר, 21, 99-184.

  • Edelstein, A., & Itzik, L. (2021). The Collapse of Semi-Legal Institutions Among Ethiopian Immigrants in Israel and Their Impact on Intimate Partner Femicide in the Community. Sociology Study, 11(4), 123-137.

  • איציק, ל' (2019). מגויסים להצלחה: גורמי סיכון וחוסן בקרב צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה בצבא הגנה לישראל. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.