יצחק מועלם

ד"ר יצחק מועלם


Dr. Yitzhak Moalem
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • יצחק מועלם, הממד היהודי במדיניות החוץ הישראלית : בין ריאליזם מדיני לבין יעדים כלל-יהודיים, רמת- גן, 1999.