מיקי שינדלר

ד"ר מיקי שינדלר


Dr. Mickey Schindler
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • זקנים בסיכון : היבטים משפטיים, טיפוליים ואתיים, ירושלים : ג'וינט ישראל - אשל, תשע"ט 2019

  • Schindler, M., Doron, I. (2016) Elders Abuse by offspring where the Elders 'Helpless'A Critical Review within the Framework of Family Violence Prevention Law. HaMishpat 22,105-138. [Hebrew].

  • Segal-Reich & Schindler, M (2015) The Butterfly Effect" - Cause lawyering shifting from guardianship of old age to support model of legal capacity. Law & Social Change 7, 129-147. [Hebrew].

  • Schindler, M (2014). The Loneliness of the Social Worker of the Safety of Protected Person Law Gerontology &Geriatrics Journal of Aging Studies 41(3)95-114. [Hebrew].