יהודית אבולעפיה

ד"ר יהודית אבולעפיה


Dr. Judith Abulafia
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • אבולעפיה, י' ואסולין מזרחי י' (2022). עקרונות להתערבות ולטיפול בנשים עברייניות מין. בתוך א' אלישע, ע' זליג וא' תימור (עורכים). שיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (עמ' 139-121). הוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון.

 • Adamchuk, I. & Abulafia, J. (2022). Women decision making and responsibility-Taking of criminal lifestyle: The Israeli case. Criminal Justice and Behavior, 49 (6), 872-890.

 • שחורי- ביטון, מ'; אבולעפיה, י' וצבי, ל' (2021). עבריינות מין :מגמות עכשוויות בחקיקה, באכיפה, בהערכה ובטיפול. הוצאת כרמל וקשת. (ספר ערוך)

 • זליג, ע', שפרן נ' ואבולעפיה י' (2021). לצעוד בנהלי המטופל: אמפתיה ככלי בטיפול המשפחתי בפגיעה מינית בין אחאים. בתוך מ' שחורי ביטון, י' אבולעפיה וצ' ליזה (עורכות) עבריינות מין :מגמות עכשוויות בחקיקה, באכיפה, בהערכה ובטיפול (עמ' 345-319). הוצאת כרמל וקשת.

 • אבולעפיה, י' (2021). הבניית מציאות קורבנית בקרב אסירים – מודל קטיגוריאלי. צוהר לבית הסוהר, 21, 131-112.

 • אבולעפיה י' וצבי ל' (2021). הערכת מסוכנות בקרב עברייני מין בוגרים: עבר הווה עתיד. בתוך מ' שחורי ביטון, י' אבולעפיה וצ' ליזה (עורכות) עבריינות מין :מגמות עכשוויות בחקיקה, באכיפה, בהערכה ובטיפול (עמ' 175-156). הוצאת כרמל וקשת.

 • Abulafia, J. & Epstein, R. (2021). Motivational and cognitive factors in pathways to offending amongst women who have sexually offended. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment

 • Shechory Bitton, M. & ; Abulafia, J. (2020). A Community-based treatment center for sex offenders in Israel: A treatment evaluation of the treatment completers. Israel Journal of Psychiatry, 57 (2), 11-22

 • Abulafia, J. &; Epstein, R. (2020). Impersonal and predatory relations with child victims of sexual assault: Paedophilic interest and early childhood abuse. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 64 (16), 1741-1756.

 • Shechory Bitton, M., Abulafia, J. &; Weiss, J. (2019). Therapist evaluation: Psychopathy and life style among lawbreakers in adult probation. Abulafia & M. Hovav (Eds.), Risk assessment: Clinical, legal and social aspects (pp. 75-96). Jerusalem, Israel: Carmel Publication. (Hebrew).

 • Adamchuk, A & ; Abulafia, J. (2019). Personal choice among female offenders. Glimpse into Prison, 20, 138-154 (Hebrew).

 • Abulafia, J. &; Hovav, M. (2019). Risk assessment: Clinical, legal and social aspects – Review. In J. Abulafia &; M. Hovav (Eds.), Risk assessment: Clinical, legal and social aspects (pp. 12-24). Jerusalem, Israel: Carmel Publication. (Hebrew).

 • Abulafia, J. &; Hovav, M. (2019). (Eds.) Risk assessment: Clinical, Legal and Social Aspects. Carmel Publication. (Hebrew).

 • Abulafia, J. &; Bukshizki, M. (2019). Risk assessment factors for female sex factor. In J. Abulafia & M. Hovav (Eds.), Risk assessment: Clinical, legal and social aspects (pp. 99-116). Jerusalem, Israel: Carmel Publication. (Hebrew).

 • Zelig, A., Abulafia, J., &; Shafran, N. (2015). Juvenile sex offenders: Issues of etiology and recidivism. Israeli Criminology, 4, 139-173 (Hebrew).

 • Mekaten , M. & Abulafia, J.(2015). Therapists perception of hebrsexually abused adult males. Israeli Criminology, 4, 45-73 (Hebrew)

 • Shoham, E. & Abulafia, J. (2010). Judicial decisions in domestic violence cases adjudicated in Israeli magistrate courts. Megamot Behavioral Science Journal, 47, 103-130 (Hebrew).

 • Abulafia, J., Lehmann, D. & Boksitzki, M. (2010). Group therapy for sex offender inmates in a mental health center In M, Shechory., S, Ben David & M, Hovav. (Eds.), Treating sex offenders in Israel : Challenge for identifying, characterizing and conducting treatment (pp. 117-148). Jerusalem, Israel: Carmel Publication. (Hebrew).

 • Abulafia, J. (2010). Female sex offenders: Myth or existing social phenomenon. In M, Shechory., S, Ben David & M, Hovav. (Eds.), Treating sex offenders in Israel: Challenge for identifying, characterizing and conducting treatment (pp. 285-304). Jerusalem, Israel: Carmel Publication. (Hebrew).

 • Abulafia, J. (2008). Construction victimization as a tool for risk assessment of sex offenders – Is -it?. In E, Shoham. (Ed.), The supervision of sex offenders in Israel: Punishment versus treatment (pp.63-90). Tel-Aviv: Perlstein Genosar. (Hebrew).

 • Glicksohn, J., & Abulafia, J. (1998). Embedding sensation seeking within the big three. Personality and Individual Differences, 25, 1085-1099.

 • Abulafia, J.& Cohen, A. D (1995). Diminished responsibility and insanity in Israeli law: A review of existing precedent and new legislation. Sihot , Israel Journal of Psychotherapy, 10, 60-65 (Hebrew).