זהבית שנקלובסקי

ד"ר זהבית שנקלובסקי


Dr. Zehavit Schenkolewski
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Schenkolewski Z. (2017) "Children of War: Memory of the First World War among Children and Teachers in Mandatory Palestine", Katedra, 165, 67- 98 (in Hebrew).

  • chenkolewski Z. "Perception of childhood and the educational system in Pre-State Israel", will be published in 'Hebrew education during the British Mandate', in 2016, by Efrat College, (in Hebrew).