גדי רוזנברג

ד"ר גדי רוזנברג


Dr. Gadi Rozenberg
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Gabbay, D., & Rozenberg, G. (2023). Evolutionary temporal logic for modelling many- lives argumentation networks. Journal of Applied Logics. The IfColog Journal of Logics and their Applications, 10(5), 909-966

 • Gabbay, D., Rozenberg, G., & Rivlin, L. (2023). The use of logic and argumentation in therapy of sex offenders. Logic Journal of the IGPL

 • Rozenberg, G. & Potik. D. (2023): Protocol for a closed group in inpatient and outpatient settings for persons with histories of perpetrating sexual offenses, Social Work with Groups, 1-17

 • Rozenberg, G. & Potik, D. (2023). Clinical Considerations in Facilitating Closed and Open Group Treatment for Persons with Histories of Perpetrating Sexual Offenses. Studies in Clinical Social Work: Transforming Practice, Education and Research, Volume 94(1), 4-23

 • רוזנברג, ג' , פליישמן, ר' ופאוסט קורצ'מני, ג'. (2022) עבריינות מין על לשון המאזניים – פערים בין השפה הקלינית לשפה המשפטית בטיפול ושיקום של עברייני מין. קרימינולוגיה ישראלית (בדפוס).

 • רוזנברג, ג' (2021). פרופילים של קבוצות אי שרות במילואים בצה''ל. בתוך ש' דורון, ר' חיראק וד' אייזנקוט (עורכים), אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב תחומי (עמ' 319- 357). פרדס.

 • Gabbay, D., & Rozenberg, G. & Students of ACC (2020). Introduction abstract argumentation with many lives. Journal of Applied Logics, 7(3), 295-337

 • רוזנברג, ג' (2018). התמכרות בהיבטים קרימינולוגיים. בתוך פ' דנון (עורך), כרוניקה של התמכרות במאה ה-21: מהנאה ועד תלות והתמכרות (עמ' 179-160). תל אביב: איפאבליק.

 • Potik, D. & Rozenberg, G. (2018). Self-Psychology, risk Assessment of individuals with exhibitionistic disorder and the Good Lives Model – More than meets the eye. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 28, 1-20.

 • Gabbay, D. & Rozenberg, G. (2017). Formal modelling of arguments from expert opinion. The IfColog Journal of Logics and their Applications (FLAP). Arguing with reasoning, 4 (6), 1687-1788.

 • Gabbay, D., Rozenberg, G., & Rivlin, L. (2017). Reasoning under the Influence of universal distortion. Sex Offenders Case. The IfColog Journal of Logics and their Applications (FLAP). Arguing with reasoning, 4 (6), 1769-1900.

 • רוזנברג, ג' וזיסר משיח מ' (2017). הפרעות הקשורות לאלכוהול ולסמים מנקודת המבט של הערכת מסוכנות מינית. קרימינולוגיה ישראלית. כרך ז'. עמ' 109-128.

 • רוזנברג, ג' ורוקח חי, מ' (2017). 'אין אפוטרופוס לעריות': סוגיות בהערכת מסוכנות של קטינים פוגעים מינית באחים. צוהר לבית סוהר. כרך 18. עמ' 121-133.

 • רוזנברג ג' ובן דוד ש' (2016). ערכי על כבסיס לאי שירות מילואים בצה"ל. חברה ורווחה, כרך ל"ו 4-3. עמ' 523-543.