יואב ברגמן

פרופ' יואב ברגמן


Prof. Yoav Bergman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

הקרן הלאומית למדע

ניצול כלכלי, תפיסות סובייקטיביות של זקנה, והשפעתם על בריאות האוכלוסיה המבוגרת בישראל