המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
Givat Washington Academic College of Education

המכללה The College

ד.נ. אבטח, מיקוד 7923900

www.washington.ac.il/michlala

רשות המחקר Research Authority

Prof. Hannah Kehat

פרופ' חנה קהת

ראשת רשות המחקר

hanakeh@gmail.com

www.washington.ac.il/rashutmechkar/אודות-רשות-המחקר

איש/אשת קשר Contact Us

ד"ר חסיה פרידמן

רכזת רשות המחקר

hasfri@washington.ac.il

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה

ד"ר גבריאל (גבי) ברזלי
Dr. Gabriel (Gabi) Barzilai


Interpretation And Translation, Philosophy, Media Studies And Communication, Religion, Theology

ד"ר ברוך אלסטר
Dr. Baruch Alster


Languages, Literature, Philosophy, Religion, Theology