חגית הולנדר

ד"ר חגית הולנדר


Dr. Chagit Hollander
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2017

Scuff

Literacy attainments in second graders of law socioeconomic Status: The effect of a pre-exam warm-up and associations with grapho-motor skill- learning task

בשיתוף עם Prof. Esther Adi-Japha

10,000 $

Award icon

שנת המענק: 2015

מלגת נשיא אוניברסיטת בר- אילן

הישגים אורייניים אצל תלמידי כיתה ב' מרקע סוציואקונומי נמוך

בשיתוף עם Prof. Adi-Japha

220,000

Award icon

שנת המענק: 2012

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית פרס הפקולטה ע"ש אוסקר הירש

השוואת תפיסת איכות החיים בבית הספר בין תלמידים משלבים לבין תלמידים עם לקויות למידה

בשיתוף עם פרופ' נעמי וינטראוב

2,000