אפרת בוכריס

ד"ר אפרת בוכריס


Dr. Efrat Bukris
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • בוכריס, א' (2023) אידומנאו – "בין טרגדיה לאופרה סרייה". מחקרי גבעה י. עמ' 281-308

  • בוכריס, א.(2022). "ויהי כראותו אותה" – פגישת יפתח ובתו כבסיס למפגש בין התנ"ך למוזיקה. בתוך: בית מקרא סז/ב עמ' 340-382.

  • בוכריס, א' וקדוש, ר. (2022). "חרדים וקורנה: המרחב הקולי בהוראה". בתוך מחקרי ט גבעה עמ' 14-40.

  • בוכריס, א. (2020) סיפורי התנ"ך על נשים היוצאות לקראת גברים שבים ממלחמה, כביטוי קיומי לפריון: מבט ספרותי ומוסיקלי. בתוך מחקרי גבעה, הוצ' גבעת ושינגטון ע"מ 81-107

  • בוכריס, א. (2019). האידאות של בית המלוכה האירופאי באורטוריות העוסקות בבית המלוכה התנ"כי. בתוך מחקרי גבעה, הוצ' גבעת ושינגטון ע"מ 155-184.

  • בוכריס, א. (2017). הלחנת מזמור ק"נ בתהלים – יחסי מוסיקה טקסט במוסיקה מערבית. בתוך מחקרי גבעה, הוצ' גבעת ושינגטון. עמ' 247-265.

  • Buchris. E (2012). "The Choice of Ending for the Story of Jephtah’s Daughter: Musical Interpretation as Reflective of European Thought". In European Legacy, Journal of European Thought. Volume 17, Number 5.

  • Buchris.E (2013) Baldassre Galuppi's Oratorio IL Sagrifizio Di Jefte: A Reflection of Religious Beliefs and Views. In Minad: Israel Studies in Musicology Onlin. vol 11 2013/2.