אליסיה גרינבנק

ד"ר אליסיה גרינבנק


Dr. Alicia Greenbank (grinbank)
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • גרינבנק, א', אגם בן ארצי, ג' ובנג'ו, א' (עורכות). סליל החיים - תחנות בחייהם של אנשים עם מוגבלות. הוצאת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון.

  • גרינבנק, א', אגם בן ארצי, ג' וקאשי -רוזנבאום, ג' (2024). "עם בונה צבא בונה עם": עמדות כלפי שירות צבאי של צעירים עם מוגבלות. סוגיות חברתיות בישראל, 32(2), 361- 390.

  • Agam Ben- Artzi, G. & Greenbank, A. (2023). Teachers` attitudes towards parental involvement in Israel: comparing teachers in regular education and in special education. School Community Journal, 33(1), 141-163.

  • Greenbank, A. (2023). “Now I feel that the parents are partners and not enemies” Training pre-service teachers to work in partnership with parents of students with disabilities. School Community Journal, 33(2), 97-113.

  • גרינבנק, א' ומנזין, ד' (2023). תחושת מסוגלות אימהית ומידת שביעות הרצון מהחיים בקרב אימהות לילדים על הרצף האוטיסטי ואימהות לילדים עם התפתחות טיפוסית. מחקרי גבעה, כרך י, 177- 190.