מירי שחף

ד"ר מירי שחף


Dr. Miri Shachaf
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • שחף, מ', לסלו-רוט, ר' ורוזנשטריך, א' (בדפוס). הקשר בין שיווי משקל סטטי ודינמי לבין הישגים לימודיים בקרב תלמידי כיתה ה' בישראל- מחקר שדה. מחקרי גבעה.

 • שחף , מ' (2021). עמידת ידיים – התוקף הסביבתי למיומנות זו ודרכים להוראתה. רוח הספורט, 7, 87-53.

 • שחף, מ' ושלג, מ' (2020). פעילות גופנית בשעות הפנאי וחרדה מצבית בקרב ילדים המתגוררים ביישובי קו העימות בישראל לעומת ילדים המתגוררים במרכז הארץ. בתנועה, י"ב(3), 364-342.

 • Shulruf, B., Shachaf, M., & Shoval, E. (2020). The Daily Activity Borg Scale (DABS): Utilising the Borg's RPE scale for assessing the level of daily physical activity. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3368-3376

 • Shoval, E., Shachaf, M., Ramati Dvir, O., & Shulruf, B. (2020). Gender matters when sports engagement and self-efficacy interact with academic achievement. Social Psychology of Education.

 • Shachaf, M., Laslo-Roth, R., & Rosenstreich, E. (2019). Postural Stability and Academic Achievements among Fifth Graders: An Experimental Field Study. Annals of Cognitive Science, 3(1), 78-85

 • שחף, מ' (תשע"ט). הוראת הקפיצה לגובה בסגנון מספרת לתלמידי בית הספר היסודי. מחקרי גבעה, ו', 260-237.

 • שחף, מ' ושובל, א' (2019). השפעת ''מודל הנבחרת'' המיושם בשיעורי חינוך גופני על אקלים הכיתה. רוח הספורט, 5, 121-105.

 • שחף, מ', שטרית, ד', רוזנשטריך, א ולסלו-רוט, ר' (2019). שיווי משקל סטטי ודינמי במצבי פיצול קשב ומיקוד קשב חיצוני בקרב ילדים לקויי ראייה. רוח הספורט, 6, 40-25.

 • שחף, מ' (2018). מסלול תנועה- לא רק לשיעורי החינוך הגופני. הכשרתון מס' 75, עלון מקוון להכשרת 'מורים לחינוך גופני.

 • שחף, מ' (2018). גישות ביהדות לפעילות גופנית ולספורט: הבדלים על רקע פילוח דתי. רוח הספורט, 4, 28-15.

 • שחף, מ ולידור, ר' (2018). ההשפעה של אסטרטגיית חמשת הצעדים המשולבת בדרכי למידה שונות (מגוונת וחדגונית) על רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות בקרב ילדים לקויי למידה. בתנועה, י"א (4), 23-1.

 • שחף, מ' (2017). שיפור אקלים כיתה באמצעות יוזמה של התערבות חברתית. דפי יוזמה, 9, 145-159.

 • שחף, מ' (2017). דרכי הוראה לחוללות שינוי באמצעות טכנולוגיה ובחינת התאמתם לשיעורי חינוך גופני. רוח הספורט, 3, 53-39.

 • שחף, מ' (2017) . אתגרים בשיבוץ לעבודה מעשית בחברה רב תרבותית. ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 60, 51-47.

 • שחף, מ' (2016). מיון לחינוך ולהוראה. ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 58, 33-30.

 • שחף, מ' וגרוס, מ' (2016). אבני דרך בכתיבת תוכנית לימודים בית ספרית בחינוך גופני בחינוך המיוחד, רוח הספורט, 2, 97-75.

 • שחף מ' וינוביץ, ע' (2016). דו"ח מחקר מסכם: עמדות של גננות והורים כלפי פעילות גופנית בגיל הרך – תיקוף שאלונים. תל-אביב: מכון מופת.

 • Shachaf, M. & Katzoff, A. (2016). The relationship between coordinative Physical activity and memory. The 4th Wingate congress of exercise and sport science (June 2-5) (pp. 135). The Academic College at Wingate in collaboration with the Olympic committee of Israel, the Israeli Defense Force (IDF) and Meir medical center

 • Shachaf, M. (2016). The Team Model and Classroom Climate. The 4th Wingate congress of exercise and sport science (June 2-5) (pp. 151). The Academic College at Wingate in collaboration with the Olympic committee of Israel, the Israeli Defense Force (IDF) and Meir medical center.

 • שחף, מ', כץ, י' ושובל, א' (2015). ספורט, הישגים לימודיים ומגדר – האמנם שילוש מנצח? רוח הספורט, 1, 98-89.

 • שחף, מ' (2015). רפורמה בהדרכה פדגוגית. ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 55, 52-49.

 • Shachaf, M., & Katz, Y.J. (2014). The Relationship between High School Students' Participation in Sporting Activity and Personality Variables. Athens Journal of Sports, 1(1), 35-43.

 • שחף, מ' (2014). תחנות מדמות לקויות. הכשרתון מס' 41, עלון מקוון להכשרת מורים לחינוך גופני.

 • שחף, מ' (2014). הבעת עמדה פוליטית בכיתה - מותר או אסור? ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 54, 46-44.

 • שחף ,מ', כץ, י' ושובל, א' (2014). הבדלים בהישגים הלימודיים בין בנים לבין בנות. דפים, 58, 242-225.

 • Shachaf, M., Katz, Y.J., & Shoval, E. (2014). Self-efficacy and academic achievement of high school students participating in three levels of activity: competitive group, non-competitive group and no sport group. The 3th Wingate congress of exercise and sport science (June 12-15) (pp. 126). The Zinman college of physical education and sport science and the Wingate Institute for physical education and sport

 • שחף, מ' (תשע"ב-תשע"ג). מחוון להערכת פיתוחה של יחידת הוראה בקרב סטודנטים לחינוך גופני, לאור הרפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך גופני. מחקרי גבעה, 3, 208-187.

 • Shachaf, M., Katz, Y.J., & Shoval, E. (2013). The Unique Trio: Academic Achievement, Sport, and Gender. Education and Society, 31(1), 17-36.

 • Shachaf, M. and Katz, Y.J. (2013). The Relationship between High School Students' Participation in Sporting Activity and Personality Variables. Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: EDU2013-0432.

 • Shachaf, M., & Katz, Y. (2012). Excellence in sport and personality characteristics among High School Students in Israel. International conference on excellence in education: theory-research- practice. Jerusalem (July 9-12) (p. 68). The international center for innovation in education (ICIE).

 • שחף, מ', כץ, י' ושובל, א' (2012). הקשר בין רמת הפעילות הגופנית והמגדר לבין הישגים לימודיים בקרב תלמידי תיכון בישראל. בתנועה, י'(2), 196-182.

 • שחף, מ' (2012). מסע כומתה לטירון המתחיל. ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 44, 13-11.

 • שחף, מ' (2012). חנוכה- רעיונות לפעילות בתחנות. הכשרתון מס' 28, עלון מקוון להכשרת מורים לחינוך גופני.

 • שחף, מ' (2010). האם שימוש בשפה תקינה צריך להיות נחלתם של מורי השפה בלבד? ודאי שלא! ביטאון מכון מופ"ת: מחקר, כתיבה והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים, 44, 41-40.

 • Shachaf, M. (2010). The relationship between high school students' participation in competitive sport' personality characteristics and academic achievement. In T. Raz-Lieberman,d. Hellerstein, & Y. Meckel (Eds.), Exercise and sport sciences: Book of abstracts and proceedings from the 1st Wingate congress of exercise and sport science (June 3-6) (pp. 53). The zinman college of physical education and sport sciences and the wingate institute for physical education and sport