יוסף פריאל

ד"ר יוסף פריאל


Dr. Yosef Priel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • " 'מת אב ומת אלול' לנתן יונתן: האב, הבן וכתבי הקודש", רינה בן שחר וניצה בן ארי (עורכות), דברי הכנס התשיעי 'העברית שפה חיה', הוצאת אוניברסיטת תל-אביב והקיבוץ המאוחד (בדפוס) תשפ"א.

  • (2020) "שירת התנ"ך של דודו ברק", מחקרי גבעה, ז (תש"ף), עמ' 15–37

  • (2018). "הארץ הטובה, ההר הטוב ונביאו אליהו בשירי יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ה (תשע"ח), .208–189

  • (2017) "שירת התנ"ך של יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ד (תשע"ו-תשע"ז), עמ' 169–201.

  • (2015) "רצח גדליה" – מבט נוסף", אורשת, ו (תשע"ה), עמ' 57–64.

  • Hezekiah Ben Manoach", Encyclopedia of the Bible and its Reception online )2015( (EBR).