ברוך אלסטר

ד"ר ברוך אלסטר


Dr. Baruch Alster
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "שלמה המלך כיועץ כלכלי: מסר מרכזי בקהלת ל פי פירוש 'פסאודו-רש"י' ", בתוך: י' יוגב ואחרים (עורכים), ספר יובל לשמיר יונה, צמח (בדפוס).

  • "מעגל לימוד התורה: למידה, שינון ודקלום בספר דברים ", מגדים נז (תשע"ח), עמ' 21־31

  • “The ‘Will of the People’ in Antimonarchic Biblical Texts”, Studies in Jewish Civilization 29 (2018), pp. 33-50.

  • “R. Moshe Feinstein on Milhemet Mitsvah: Halakhah, Morality, and Exegesis”, in: K. Berthelot, J. David, and M. Hirshman (eds.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, New York: Oxford University Press, 2014, pp. 429-444.

  • "עקבות שיר השירים בסיפור 'חלום יעוף' למירה קדר", מורשת ישראל 7) תש"ע), עמ' 204 -219 .

  • "פירוש המצודות לנביאים וכתובים: הערות מבוא", JSIJ 9 (2010).

  • "שתי תפיסות של אהבה בשיר השירים", בתוך: ל' מקובצקי ואחרים (עורכים), ספר מאמרי כנס "חכמת חיים ושירת חיים", אריאל תשס"ט, עמ' 21-31