חנה קהת

פרופ' חנה קהת
Prof. Hannah Kehat

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • קהת, ח'. משהפכה תורה לתלמוד תורה – תמורות באידיאה של תלמוד תורה בעין המודרני, הוצאת כרמל ירושלים, . (745 עמודים)

  • קהת ח', תלמוד תורה לנשים – אידיאה ומשמעות, בתוך: כהן ט' (עורכת), האשה ביהדות, סדרת דיונים 12, המרכז לחקר האשה ביהדות ע"ש פניה גוטספילד הלר, בר אילן