אריאל פרוינדליך

ד"ר אריאל פרוינדליך


Dr. Ariel Freundlich
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2017

רשות המחקר - אחווה

Meaningful learning in Information age

3,100

Award icon

שנת המענק: 1999

משרד התיירות

הערכת המשאב האקלימי-תיירותי של ארץ ישראל בעזרת מודל תפיסתי לדירוג מזג האוויר לצורכי תיירות ונופש. דו"ח מסכם למשרד התיירות, חיפה, מרץ 2003, 113 עמ'.

בשיתוף עם חיים קותיאל, יואל מנספלד

50,000