מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
Shaanan Academic Religious Teachers’ College

המכללה The College

רח' הים התיכון 7 (פניית דב פרומר) ת.ד. 906 קרית שמואל

חיפה

www.shaanan.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Prof. Sara Katz

פרופ' שרה כ”ץ

ראש רשות המחקר

04-87861611

sara10@012.net.il

www.shaanan.ac.il/laor/rashut_hamechkar

איש/אשת קשר Contact Us

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה