דוד שניאור

ד"ר דוד שניאור


Dr. David Shneor
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • שניאור, ד' (2021) 'הרים גבוהים ואילנות גדולים: הבדלים בתפישת הקדושה בין ישראל לעמים'. שאנן, כו: 82-90.

  • שניאור, ד' (2021) 'כנסים והתקהלות במקרא כתשתית פדגוגית-ערכית', בתוך: כהן, נ' וקלויר, ר'. כנסי סטודנטים כפדגוגיה ייחודית בהכשרת מורים. מופ"ת.

  • שניאור, ד'. (2020) 'מאפיינים פרשניים בפירוש רד"ק לעניינים גיאוגרפיים במקרא'. שאנן, כה: 13-23.

  • שניאור, ד'. (2019) 'צל עצים כתיאור ריאלי וכסמל בסיפור המקראי', על אתר, כ: 25–39

  • שניאור, ד'. (2019) 'רוחות השמים "ימין" ו"שמאל": ממידע גיאוגרפי לכלי עזר להבנת הנרטיב של הסיפור המקראי'. מורשת ישראל 17, .28–7