עדה גבל

ד"ר עדה גבל


Dr. Ada Gebel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Ada Gebel, Slavuta, Zhytomyr, and Vilna: The Intersecting Stories of the Romm and Shapira Publishing Houses, European Journal of Jewish Studies.

  • גבל, ע. 2019. יצחק ברויאר ושאלת הריבונות בארץ ישראל.עיונים, 31

  • גבל, ע. 2017. חרדים ואנשי מעשה: פועלי אגודת ישראל 1933 - 1939. יד יצחק בן צבי

  • גבל, ע' (2011). 'זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי': קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה ולנוכח קליטת הניצולים. ישראלים, 3, 146-119.