שרגא פישרמן

פרופ' שרגא פישרמן
Prof. Shraga Fisherman

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • פישרמן, ש' (2021). הבטחתם לנו ילד מיוחד. משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים. חיפה: מכללת שאנן.

  • פישרמן, ש' ( 2020). רציתי לבכות ולא אפשרתי לעצמי, הייתי חייב להיות שם בשבילם התמודדות סבים לנכדים בעלי צרכים מיוחדים. בתוך: ח' בולס, ר' שלו וש' קניאל (עורכים), הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה ולמעשה. רסלינג.

  • Fisherman. S. (2019). Body image and emotional well-being among religious young adults: Gays, straights, and ultra-Orthodox. In T. Ford & B. Glimps (Eds.), MeToo Issues in Religious-Based Institutions and Organizations (pp. 195-224). IGI Global. (accepted 2019).