איריס גיל

ד"ר איריס גיל
Dr. Iris Gil

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • מודעות גננות לחשיבות תנועת הגוף וליציבה הנכונה של ילדי הגן (מחקר מדגמי). רוח הספורט. התקבל אישור

  • .Gil, I. (2021). Human Ability to Learn According to the Feldenkrais Method From Writings to Practice. Journal of Education and Training Studies

  • Gil, I. (2018). A New Educational Program to Improve Posture and Quality of Life among Students by Means of the Feldenkrais Method and a New Program: MAP - Motion and Posture, Journal of Education and Training Studies. http://redfame.com/journal/index.php/jets/issue/view/166


  • גיל, א' וילוז, ל' (2018). המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית הכללית וחשיבותה של הפעילות הגופנית לשיפור שיווי משקל בקרב צעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, רוח הספורט, 4, 82-69.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

מכללת שאנן

מודעות גננות לחשיבות תנועת הגוף וליציבה הנכונה של ילדי הגן (מחקר מדגמי. בכתב העת

בשיתוף עם זיתוני תנאא

1,500