שי קציר

מר שי קציר


Mr. Shai Katzir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines