יובל ואדעי

ד"ר יובל ואדעי
Dr. Yuval Vadee

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • ואדעי, י', "על חרן, אהרן, חרון וחרק", שאנן כז (תשפ"ב).