יובל ואדעי

ד"ר יובל ואדעי


Dr. Yuval Vadee
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • ואדעי, י. (תשפ"ב). "אחר הדברים האלה": נוסח המקרא שעמד לפני רש"י כפתרון הסתירה בהקשר לגילו של יצחק בזמן העקדה, חמדעת טו, עמ' 31-7.

  • ואדעי, י. (תשפ"ב). 'מנהגים' ו'סידורים': סידור כ"י ואדעי משנת רע"ז (1517) והסידורים העתיקים מתימן, תימא יט, עמ' 88-44.

  • ואדעי, י. (תשפ"ב). חרן, אהרן, חרון וחרק, שאנן כז, עמ' 28-11.