המכללה The College

עזריאל ניצני 6

באר שבע

kaye.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Prof. Arye Ratner

פרופ' אריה רטנר

נשיא

arye.r@kaye.ac.il

kaye.ac.il/סגל/רשות-המחקר

איש/אשת קשר Contact Us

גב' גילה אביטל

08-6402752

rsrch_dept@kaye.ac.il

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה