אופיר שפר

ד"ר אופיר שפר


Dr. Ofir Sheffer
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2018

The Zalman Aran Scholarship for Outstanding Doctoral Students in Education

girls leadership development in the youth movements

250,000