המכללה The College

עזריאל ניצני 6

באר שבע

kaye.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Prof. Mark Applebaum

פרופ' מארק אפלבאום

ראש רשות המחקר והערכה

08-6402882

mark@kaye.ac.il

kaye.ac.il/סגל/רשות-המחקר

איש/אשת קשר Contact Us

גב' גילה אביטל

08-6402752

rsrch_dept@kaye.ac.il