המרכז לחקר הוראת השפה והספרות הערבית

על המכון/מרכז המחקר

רציונאל

אחת הבעיות הקשות המאפיינות את מערכת החינוך במגזר הבדואי במדינת ישראל קשורה בהוראת השפה והספרות הערבית כשפת אם. קושי זה מתבטא בתוצאות הנמוכות של בחינות הבגרות בלשון הערבית במגזר הבדואי ביחס לתוצאות של אוכלוסיות אחרות הדוברות ערבית בארץ. עם כניסתם לתוכנית הכשרה, מגלים גם חלק מהסטודנטים מהמגזר הבדואי ידע מצומצם בשפה הערבית. הקמת מרכז לחקר השפה והספרות הערבית ודרכי הוראתה עשוי לתרום לפיתוח תוכניות לקידום הידע של הסטודנטים בשפה הערבית ובדרכי הוראתה.

המרכז יהיה חלק אינטגראלי מההתמחות בערבית ויפעל במשותף עם תוכניות ההכשרה במכללה, המיועדות להכשרת עובדי הוראה לגן הילדים, לבית הספר היסודי ולעל- יסודי. המרכז יפעל בשיתוף פעולה עם הפיקוח מטעם משרד החינוך על הוראת השפה הערבית במגזר הבדואי ויצור קשרי גומלין הדוקים עם מדריכים, מנהלים ומרכזי המקצוע בבתי הספר ובקהילה.

בנוסף ישאף המרכז לפתח תוכניות לקידום הוראת השפה הערבית שישענו על פדגוגיות חדשניות נתמכות טכנולוגיה של המאה ה-21.

מטרות

  1. שיפור ההוראה של השפה הערבית במסגרת ההכשרה להוראה.
  2. פיתוח מצויינות בשפה הערבית אצל סטודנטים המתכשרים להוראה.
  3. קידום התפתחותם המקצועית של מורים כמומחים להוראת השפה הערבית.
  4. עידוד מחקר בהוראת השפה הערבית.

ניהול אקדמי

ד"ר סלים אבו ג'אבר

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education, Languages, Literature