אירנה בלנקי-קרלין

ד"ר אירנה בלנקי-קרלין


Dr. Irena Blanky-karlin
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2018

מכללת קיי

מאמר שפיט שהתפרסם בארץ ובחו"ל

2,000