מארק אפלבאום

פרופ' מארק אפלבאום


Prof. Mark Applebaum
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Applebaum, M., Zazkis, R. (2023). Mathematical Challenge of Seeking Causality in Unexpected Results. In: Leikin, R. (eds) Mathematical Challenges For All . Research in Mathematics Education. Springer, Cham.

  • *Applebaum, M. (2021). Some aspects of girls' outcomes in Math Competition. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education , 18, 36-45.

  • Applebaum, M. (2020). Some New Questions about Sequences of Semi-Prime and Prime Numbers. Mathematics and Informatics Journal, 63 (2), 130-133.

  • Applebaum, M., Heller, E., Solomovich, L., & Zamir, J. (2020). Gender Issues in Virtual Training for Mathematical Kangaroo Contest. Mathematics and Informatics Journal, 63 (1), 51-66.

  • Applebaum, M. (2019). Gender issues in Solving Problems in the Kangaroo Contest. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education , 16, 19-31.

  • Azar, O., & Applebaum, M. (2019). Do children cheat to be honored? A natural ‎experiment on dishonesty in a math competition. Journal of Economic Behavior & ‎Organization, 169, 143-157.‎

  • Applebaum, M. (2017). Spatial Abilities as a Predictor to Success in the Kangaroo Contest. Journal of Mathematics and System Science, 7, 154-163

  • Applebaum, M. (2016). Crossing bridge problem. Mispar Hazak 2000 – The (Israeli) Primary School Mathematics Journal, 27, 61-62. (in Hebrew)

  • Freiman, V., & Applebaum, M. (2016). Engaging elementary school students in mathematical reasoning using investigations: Example of a Bachet strategy game. Mathematics Teaching Research Journal, 8(1 & 2) , 61-82

  • Applebaum, M. (2015). Activating pre-service mathematics teachers' critical thinking. European Journal of Science and Mathematics Education 3(1), 77-89