המכללה The College

רח' יטבתה 7

חולון

www.talpiot.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Dr. Michal Schreiber

ד"ר מיכל שרייבר

ראשת רשות המחקר

schrmichal@gmail.com

www.talpiot.ac.il/רשות-המחקר

איש/אשת קשר Contact Us

גב' עמית כהן

רכזת הרשות

kama@talpiot.ac.il

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה